Home / รายการโทรทัศน์ / ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาคองค์ประกันหงสา ตอนที่ 2 – 10 ม.ค. 60

ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาคองค์ประกันหงสา ตอนที่ 2 – 10 ม.ค. 60

ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาคองค์ประกันหงสา ตอนที่ 2 – 10 ม.ค. 60, ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาคองค์ประกันหงสา, ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาคองค์ประกันหงสา ตอนที่ 2, เมื่อรับตัว องค์ดำ และ พระราเมศวร มายังกรุงหงสาแล้ว, พระเจ้าบุเรงนอง, จึงให้ทหารไปชิงตัวพระเทพกษัตรีย์มาที่กรุงหงสา,
บทประพันธ์ : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ภาณุพันธุ์ ยุคล, ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล
บทโทรทัศน์ : วรยุทธ พิชัยศรทัต, ม.ร.ว. เฉลิมชาตรี ยุคล
กำกับการแสดง : ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล
แนวละคร : พีเรียด, ประวัติศาสตร์
อำนวยการผลิต : บริษัท โมโนบรอดคาซท์ จำกัด

ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาคองค์ประกันหงสา ตอนที่ 2 – 10 ม.ค. 60 ช่วงที่ 2

ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาคองค์ประกันหงสา ตอนที่ 2 – 10 ม.ค. 60 ช่วงที่ 3

ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาคองค์ประกันหงสา ตอนที่ 2 – 10 ม.ค. 60 ช่วงที่ 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *