Home / รายการโทรทัศน์ / ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาคองค์ประกันหงสา ตอนที่ 4 – 17 ม.ค. 60

ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาคองค์ประกันหงสา ตอนที่ 4 – 17 ม.ค. 60

ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาคองค์ประกันหงสา ตอนที่ 4 – 17 ม.ค. 60, ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาคองค์ประกันหงสา, ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาคองค์ประกันหงสา ตอนที่ 4 17-1-2560, เมงพยู วางแผนใช้ธิดา วิไลกัลยา ที่มีใจให้ องค์ดำ เป็นผู้ลอบวางยาโดยไม่รู้ตัว ทำให้องค์ดำและไอ้ทิ้ง,
บทประพันธ์ : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ภาณุพันธุ์ ยุคล, ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล
บทโทรทัศน์ : วรยุทธ พิชัยศรทัต, ม.ร.ว. เฉลิมชาตรี ยุคล
กำกับการแสดง : ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล
แนวละคร : พีเรียด, ประวัติศาสตร์
อำนวยการผลิต : บริษัท โมโนบรอดคาซท์ จำกัด

ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ,พระนเรศวร 17 ม.ค. 60 ,พระนเรศวร ตอน4 ,พระนเรศวร ตอนที่ 4 ,พระนเรศวร เรื่องย่อ ,พระนเรศวรตอน4 ,พระนเรศวรตอนจบ ,พระนเรศวรย้อนหลัง ,ภาคองค์ประกันหงสา ,ละครพระนเรศวร ,องค์ประกันหงสา ,เรื่องย่อพระนเรศวร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *