Home / รายการโทรทัศน์ / ร้อยป่าไว้ด้วยรัก ละครร้อยป่าไว้ด้วยรัก ตอนที่ 2 ย้อนหลัง 9 ม.ค. 60

ร้อยป่าไว้ด้วยรัก ละครร้อยป่าไว้ด้วยรัก ตอนที่ 2 ย้อนหลัง 9 ม.ค. 60

ร้อยป่าไว้ด้วยรัก ละครร้อยป่าไว้ด้วยรัก ตอนที่ 2 ย้อนหลัง 9 ม.ค. 60, ร้อยป่าไว้ด้วยรัก ละครร้อยป่าไว้ด้วยรัก ตอนที่ 2, ร้อยป่าไว้ด้วยรัก ละครร้อยป่าไว้ด้วยรัก ตอนที่ 2 9/1/59,ร้อยป่าไว้ด้วยรัก ละครร้อยป่าไว้ด้วยรัก ตอนที่ 2 9/1/59, พรนับพัน หรือขิม(มายด์ ฑาริกา)ถูกปรางวลัย, ทำให้เพลินตาฝากให้ขิมไปนอนบ้านผู้พันแสนคม, ลูกชายของ แสนคมอยู่เป็นเพื่อนดูแล,
บทประพันธ์ : ฐิญาดา
บทโทรทัศน์ : ฝนพรำ, นฤมล, ศุภวรรณ
กำกับการแสดง : ปวิตร ตรีเมฆ
แนวละคร : ละครเทิดพระเกียรติ
ผลิต : บริษัท ฟิล กู๊ด เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 19.05-19.50 น.
ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *