Home / รายการโทรทัศน์ / สาปดอกสร้อย ละครสาปดอกสร้อย ตอนที่ 7 ย้อนหลัง 19 ม.ค. 60

สาปดอกสร้อย ละครสาปดอกสร้อย ตอนที่ 7 ย้อนหลัง 19 ม.ค. 60

สาปดอกสร้อย ละครสาปดอกสร้อย ตอนที่ 7 ย้อนหลัง 19 ม.ค. 60, สาปดอกสร้อย ละครสาปดอกสร้อย ตอนที่ 7, สาปดอกสร้อย ละครสาปดอกสร้อย ตอนที่ 7 ย้อนหลัง 19-1-60, ฟองจันทร์ หลอก ดอกสร้อย มาให้ ปลิว หรือ ขุนพิศนุแสน ข่มเหง แต่ไผ่ก็เข้ามาช่วยเหลือ และพาดอกสร้อยไปให้ ผู้ใหญ่สัก ช่วยตัดสินความผิดต่อหน้าชาวบ้านทุกคน
บทประพันธ์ : เบญจมาศ
บทโทรทัศน์ : ลายน้ำ
กำกับการแสดง : ธนาพล ผังดี
แนวละคร : ดราม่าลึกลับ
ผลิต : บริษัท พอดีคำ เอ็นเทอเทนเมนท์ จำกัด

ละครสาปดอกสร้อย , เรื่องย่อสาปดอกสร้อย , สาปดอกสร้อย , สาปดอกสร้อย 19 ม.ค. 60, สาปดอกสร้อย ตอนที่ 7, สาปดอกสร้อย ตอน7, สาปดอกสร้อย เรื่องย่อ, สาปดอกสร้อยตอนจบ, สาปดอกสร้อยตอน7, สาปดอกสร้อยย้อนหลัง

สาปดอกสร้อย ละครสาปดอกสร้อย ตอนที่ 7 ย้อนหลัง 19 ม.ค. 60 ช่วงที่ 2

สาปดอกสร้อย ละครสาปดอกสร้อย ตอนที่ 7 ย้อนหลัง 19 ม.ค. 60 ช่วงที่ 3

สาปดอกสร้อย ละครสาปดอกสร้อย ตอนที่ 7 ย้อนหลัง 19 ม.ค. 60 ช่วงที่ 4

สาปดอกสร้อย ละครสาปดอกสร้อย ตอนที่ 7 ย้อนหลัง 19 ม.ค. 60 ช่วงที่ 5

สาปดอกสร้อย ละครสาปดอกสร้อย ตอนที่ 7 ย้อนหลัง 19 ม.ค. 60 ช่วงที่ 6

สาปดอกสร้อย ละครสาปดอกสร้อย ตอนที่ 7 ย้อนหลัง 19 ม.ค. 60 ช่วงที่ 7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *