Home / รายการโทรทัศน์ / หักลิ้นช้าง ละครหักลิ้นช้าง ตอนที่ 2 ย้อนหลัง 14 ม.ค. 60

หักลิ้นช้าง ละครหักลิ้นช้าง ตอนที่ 2 ย้อนหลัง 14 ม.ค. 60

หักลิ้นช้าง ละครหักลิ้นช้าง ตอนที่ 2 ย้อนหลัง 14 ม.ค. 60, หักลิ้นช้าง ละครหักลิ้นช้าง ตอนที่ 2, หักลิ้นช้าง ละครหักลิ้นช้าง ตอนที่ 2 ย้อนหลัง 14 ม.ค. 60,หักลิ้นช้าง ละครหักลิ้นช้าง ตอนที่ 2 14/1/2560, เรื่องราวของอดีตสายลับหนุ่มมือดี,
บทประพันธ์ : พลตำรวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร
บทโทรทัศน์ : จรูญพร ปรปักษ์ประลัย
กำกับการแสดง : รฤกฤกษ์ กัลย์จาฤก
แนวละคร : แอ็กชั่นดราม่า
ผลิต : บริษัท ป๊าสั่ง ย่าสอน จำกัด
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันศุกร์ – อาทิตย์ เวลา 20.20 น.

หักลิ้นช้าง ละครหักลิ้นช้าง ตอนที่ 2 ย้อนหลัง 14 ม.ค. 60 ช่วงที่ 2

หักลิ้นช้าง ละครหักลิ้นช้าง ตอนที่ 2 ย้อนหลัง 14 ม.ค. 60 ช่วงที่ 3

หักลิ้นช้าง ละครหักลิ้นช้าง ตอนที่ 2 ย้อนหลัง 14 ม.ค. 60 ช่วงที่ 4

หักลิ้นช้าง ละครหักลิ้นช้าง ตอนที่ 2 ย้อนหลัง 14 ม.ค. 60 ช่วงที่ 5

หักลิ้นช้าง ละครหักลิ้นช้าง ตอนที่ 2 ย้อนหลัง 14 ม.ค. 60 ช่วงที่ 6

หักลิ้นช้าง ละครหักลิ้นช้าง ตอนที่ 2 ย้อนหลัง 14 ม.ค. 60 ช่วงที่ 7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *