Home / รายการโทรทัศน์ / เสือ ชะนี เก้ง 22 มกราคม 2560 EP.22

เสือ ชะนี เก้ง 22 มกราคม 2560 EP.22

เสือ ชะนี เก้ง 22 มกราคม 2560 EP.22, เสือ ชะนี เก้ง 22 มกราคม 2560 EP.22 hd video, เสือ ชะนี เก้ง 22/1/2560 EP.22, เสือ ชะนี EP.22, เสือ ชะนี เก้ง 22 มกราคม 2560 EP.22, 22 มกราคม 2560 EP.22 ทุกวันอาทิตย์ 20:00 – 20:50 น. ทางช่อง one 31, เสือ ชะนี เก้ง, เสือ ชะนี เก้ง ย้อนหลัง, เสือ ชะนี เก้ง ล่าสุด, ซิทคอม เสือ ชะนี เก้ง
ประเภท ซิตคอม
สร้างโดย เอ็กแซ็กท์ – ซีเนริโอ
เขียนโดย พิมพ์มาดา พัฒอลงกรณ์
อภิศรา วงศร
ณัฐธชัย พุ่มฉัตร
พลองพล รัตนวงศ์
กำกับโดย จิรศักดิ์ โย้จิ้ว
เสกสรรค์ สิงอุไร
คมกริช สุวรรณเวียง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *